Svarog

Svarog är handhuggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med eld enligt japansk "Shou Sugi San" och därefter oljad. Svarog är ca 50 cm hög.

Svarog var i den slaviska mytologin smedernas gud, allfader och den himmelska eldens gud. Svarog har ibland avbildats med tre huvuden och kunde enligt sägnen förvandla sig till tjur, varg, häst och falk.

 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Kronos

Kronos är huggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med trätjära. Kronos är ca 70 cm hög.

Kronos är en skördegud och tidens gud från grekisk mytologi. Han är och son till Gaia och Uranus. Kronos kastrering av sin far Uranus skapade giganterna, aknymferna och Afrodite.

Med hustrun Rhea fick de döttrarna Hera, Demeter och Hestia, samt sönerna Hades, Poseidon och världsalltets härskare Zeus.

 

 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Askefroa

Askefroa är huggen i rötad sälg. Den är från samma träd som Anubis. En askefroa är en trädnymf i nordisk mytologi förknippat med trädet Ask. Askefroan är ca 40 cm hög.

 

IMG
IMG
IMG
IMG

Incubus

Incubus är skulpterad i lera och kommer att gjutas i betong. Skulpturen är ca 40 cm hög.

En Incubus är i viss folktro en manlig demon som förför kvinnor, helst nunnor. Demonerna förekommer i böcker om häxeri från 1500-talet. Tron på incubus och succubs (den kvinnliga motsvarigheten) kan jämföras med den nordiska folktrons Mara.

Hos de gamla romarna var incubus en folkbenämning på skogsguden Faunus, eftersom man trodde, att denne nattetid besökte kvinnor och även plågade dem med hemska drömmar.

Enligt medeltidens folktro kunde djävlar stundom ha köttsligt umgänge med människorna och avla barn med dem. Sådana demoner spelade en viktig roll i häxeriprocesserna. De hette på teologernas språk incubi och succubi.

 

Status: Skulpturen är under arbete och kommer att slutföras under hösten 2019.

 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Anubis

Abubis är huggen i rötad sälg och ihopsatt av delar av samma träd. Då Anubis är en dödsgud så passar det att en del av hans vänstra ansikte är förmultnad. Anubis är ca 2 meter hög.
Efterbehandling av Anubis skedde med eld enligt japansk "Shou Sugi San" och därefter oljad med linolja och tjära.

Anubis är en dödsgud från egyptisk mytologi och avbildas oftast med schakalhuvud och människokropp. Ibland är han gestaltad som en hel schakal, och återfinns i många egyptiska gravar.

Han var de dödas och deras gravars beskyddare, och har även titeln "han som är på balsameringsplatsen", vilket associerar honom med mumifieringsprocessen.

Han ledsagade de avlidna till Osiris domstol i Underjorden där han placerade deras hjärtan i den ena vågskålen av en balansvåg och en fjäder från rättvisans gudinna Ma'at på den andra. Var hjärtat tyngre än fjädern slukades det av det krokodilhövdade vidundret Ammat. Var hjärtat lätt som fjädern fick den döde träda in i efterlivet.

 

Status: Anubis blev klar under november 2019.

 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
img
img
img
img
img
img